PCPR LOGO

W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

*******

UWAGA: Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY PRZECZYTAĆ:  INFORMACJĘ KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC (KLIKNIJ TU)

 *******

Informujemy, że - z powodów epidemiologicznych - planowany na dzień 21 czerwca 2020 r. Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego NIE ODBĘDZIE SIĘ

*******

KORESPONDENCJĘ do PCPR w Oleśnicy oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności można składać w okienku (wejście boczne "B" do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy) w godzinach: 7:30-15:30.           Korespondencja powinna być umieszczona w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu (lub e-mailem). Korespondencja przechodzi 24-godzinną kwarantannę.

 *******

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy