PCPR LOGO

program Aktywny Samorząd

Zapraszamy do zapoznania się z pilotażowym programem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd” na stronie PFRON:

Treść programu Aktywny Samorząd oraz Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2020 są dostępne na STRONIE www PFRON

 

Formularze wniosków a także składanie wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy