MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Informacje jak uzyskać profil zaufany znajdują się na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd dostępne są na stronie www Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych