PCPR LOGO

Jeżeli występuje problem z pobraniem pliku, proszę najechać kursorem na odpowiedni link pliku i kliknąć prawy przycisku myszy a następnie wybrać "Zapisz element docelowy jako..."

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych obowiązujące w 2020 r.

Zasady rozpatrywania wniosków w roku 2020

 

Turnusy rehabilitacyjne:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązujący w 2020 r.

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Informacja o stanie zdrowia

Zasady rozpatrywania wniosków w roku 2020

 

Sprzęt rehabilitacyjny:

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego obowiązujący w 2020 r.

Zasady rozpatrywania wniosków  o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w roku 2020

  

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Wniosek o dofinansowanie likwidacja barier w komunikowaniu się obowiązujący w 2020 r.

 

Likwidacja barier technicznych:

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych obowiązujący w 2020 r.

 

Likwidacja barier architektonicznych:

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych obowiązujący w 2020 r.

Zasady rozpatrywania wniosków  o dofinansowanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w roku 2020

 

****************

Program PFRON pn. Aktywny Samorząd:

FORMULARZE WNIOSKÓW

TREŚĆ I ZASADY PROGRAMU

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy