PCPR LOGO

ZESPÓŁ  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W Centrum zatrudniony jest psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny, do którego potrzebujący mogą zwrócić się o pomoc.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

  • nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:
  • kryzys w związku
  • wypadek lub ciężka choroba
  • śmierć bliskiej osoby
  • trudne sytuacje rodzinne
  • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)
  • utrata pracy
  • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:
  • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie
  • myśli samobójcze
  • przemoc w rodzinie
  • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

 gdy:

  • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)
  • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”
  • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu
  • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner:
  • popycha, uderza, szarpie, dusi
  • zastrasza, grozi
  • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
  • wymusza kontakty seksualne
  • niszczy, rozbija przedmioty
  • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
  • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
  • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
  • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

 

 Pomoc psychologiczna i prawna– zespół interwencji kryzysowej

  • wsparcie i wysłuchanie
  • w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania
  • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem
  • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
  • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc
  • poradnictwo i terapia psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • poradnictwo prawne
  • pomoc w przygotowaniu pism
  • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej
  • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych
   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy