Przeprosiny

W związku z zaistniałym incydentem bezpieczeństwa dotyczącym naszej strony Internetowej informuję, iż pojawiły się nieprawdziwe w tym wulgarne informacje na naszym serwisie.
Sprawa już została zweryfikowana, jak również powiadomiłam odpowiednie organy.
Za zaistniałą sytuację oraz niedogodności w związku z tym zdarzeniem bardzo Państwa przepraszam.

Beata Krzesińska

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać to świadczenie, należy najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, który określono od 70 do 100 punktów. Dopiero po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane etapami

To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, będzie zależeć od liczby punktów zawartej w decyzji WZON oraz od tego, czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt – od 2025 r., zaś osoby z 70–77 pkt – od 2026 r. W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt, ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej .

Kto może starać się o świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby, które mają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Będzie można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

 Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Po dniu 1 stycznia 2024 r. w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie poziomu koniecznego wsparcia przez osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kwestionariusz samooceny (wypełniony osobiście - ręcznie przez wnioskodawcę) trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w sprawie ustalenia potrzeby poziomu wsparcia pod numerem telefonu:

71/340-66-14

Adres mailowy, pod który można kierować wszelkie sprawy dotyczące ustalenia potrzeby poziomu wsparcia:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Druki do pobrania:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wojewodzki-zespol-do-s/227,Wojewodzki-Zespol-do-Spraw-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci.html

 

W przypadku wniosków mamy trzy sytuacje:

  1. wniosek sporządzony przez osobę zainteresowaną
  2. wniosek sporządzony przez przedstawiciela ustawowego, tj. opiekuna w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej bądź osoby niepełnosprawnej jednak mającej zdolność do czynności prawny
  3. wniosek sporządzony przez osobę posiadającą pełnomocnictwo lub upoważnienie

Kwestionariusz wypełnia wyłącznie osoba zainteresowana. Jeśli osoba ta nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytania, np. z powodu nieumiejętności pisania i/lub czytania, nierozumienia przekazanych treści, schorzeń psychicznych i/lub neurologicznych, kwestionariusz – poza pierwszą stroną, pozostaje pusty.

Wnioski można złożyć:

  1. osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, parter, prawa strona budynku pokoju 0006-0009
  2. za pośrednictwem Empatia, EPUaP.
  3. poprzez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (obowiązek prawny organu do przyjęcia i przekazania dokumentów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania) Powiatowe Zespoły nie są uprawnione do weryfikacji i sprawdzania składanych wniosków o świadczenie wspierające.
  4. Szczegółowe informacje na temat świadczenia wspierającego można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodizny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnicy informuje, że z dniem 30 grudnia 2023 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 2768).

  Na mocy wyżej wymienionego aktu prawnego: ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH OKRES WAŻNOŚCI UPŁYNĄŁ / UPŁYWA:

 OD DNIA 8 MARCA 2020 R. DO DNIA 29 WRZEŚNIA 2024 R.,

-ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 R.,

jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

   W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na ten sam wyżej wskazany okres zachowują ważność karty parkingowe wydane osobom z niepełnosprawnościami, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Informujemy, że 22.12.2023 r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy będzie nieczynne.

Za niedogodności i utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.