W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

******* 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy oraz z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę. Przypominamy, że z naszymi pracownikami sprawy wciąż można załatwiać za pośrednictwem alternatywnych form kontaktu takimi jak telefon, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP czy korespondencja tradycyjna.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Centrum wyłącznie do spraw pilnych. Do Państwa dyspozycji będzie tymczasowy punkt obsługi zorganizowany przy wejściu B dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy czynny w godzinach 8.00-15.00. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu, prosimy o umieszczanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego. Mając na względzie m.in. ograniczenia kadrowe, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonów:

W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

******* 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy oraz z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę. Przypominamy, że z naszymi pracownikami sprawy wciąż można załatwiać za pośrednictwem alternatywnych form kontaktu takimi jak telefon, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP czy korespondencja tradycyjna.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Centrum wyłącznie do spraw pilnych. Do Państwa dyspozycji będzie tymczasowy punkt obsługi zorganizowany przy wejściu B dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy czynny w godzinach 8.00-15.00. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu, prosimy o umieszczanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego. Mając na względzie m.in. ograniczenia kadrowe, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonów:

1. Sekretariat, Dyrektor – 71 314-01-74  (fax: 71 314-01-48)

2. Zespół ds. Pieczy Zastępczej – 71 314-01-74 wew. 28

3. Zespół Interwencji Kryzysowej – 71 314-01-74 wew. 29

4. Zespół ds. Świadczeń – 71 314-01-74 wew. 24

5. Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych – 71 314-01-74 wew. 27

6. Psycholog, pedagog– 71 314-01-74 wew. 30

7. Zespół Finansowo-Księgowy – 71 314-01-74 wew. 23

8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 71 314-01-74 wew. 22

 *******

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej: kliknij tutaj

*******

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT: Informujemy, że Starosta Oleśnicki zapewnia realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby zamieszkującej na terenie Powiatu Oleśnickiego, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

Informujemy o zmianie typu DPS w Ostrowinie, który obecnie jest domem "dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie". Pełna informacja na ten temat - KLIKNIJ TU.

Program "Rodzina 500+" dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Informacja o Programie

Wniosek do pobrania

DOBROĆ W CODZIENNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuje o kolejnej edycji przyznawania wyróżnień "Dobroć w codzienności" w roku 2020. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", Działalność na rzecz dziecka i rodziny", "Działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego" oraz „Całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 10 lat”. Zasady składania wniosków oraz ich rozpatrywania są określone poniżej: