NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLEŚNICY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, w wymiarze zatrudnienia 1/2 etatu. Wymagane dokumenty należy złożyć do 02.08.2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Oleśnicy).

do pobrania - pełna treść ogłoszenia i wymagania (PDF)