„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Не довіряйте безмежно. Не станьте жертвою торгівлі людьми

 

Materiały kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza Wszystkich chętnych na szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 marca 2022 r, o godz. 14 w pokoju 07 w budynku Starostwa Powiatowego.

Informacja dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób usamodzielnianych - zmiana zasad naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 (dz. U. z 2021 poz. 1092) zmieniły się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaci przyznane świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Rodzice zastępczy, prowadzący rodzinne domu dziecka, osoby usamodzielniane oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych wnioski mogą składać w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku tylko drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Złożenie wniosku w miesiącu lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2021 roku. Natomiast wypłata świadczenia dla osób które złożą wnioski w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł bez względu na dochód rodziny.

Link do rozporządzenia.

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLEŚNICY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, w wymiarze zatrudnienia 1/2 etatu. Wymagane dokumenty należy złożyć do 02.08.2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby PCPR w Oleśnicy).

do pobrania - pełna treść ogłoszenia i wymagania (PDF)

 

 

W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

******* 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy oraz z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę. Przypominamy, że z naszymi pracownikami sprawy wciąż można załatwiać za pośrednictwem alternatywnych form kontaktu takimi jak telefon, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP czy korespondencja tradycyjna.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Centrum wyłącznie do spraw pilnych. Do Państwa dyspozycji będzie tymczasowy punkt obsługi zorganizowany przy wejściu B dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy czynny w godzinach 8.00-15.00. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu, prosimy o umieszczanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego. Mając na względzie m.in. ograniczenia kadrowe, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonów:

W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

******* 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy oraz z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę. Przypominamy, że z naszymi pracownikami sprawy wciąż można załatwiać za pośrednictwem alternatywnych form kontaktu takimi jak telefon, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP czy korespondencja tradycyjna.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Centrum wyłącznie do spraw pilnych. Do Państwa dyspozycji będzie tymczasowy punkt obsługi zorganizowany przy wejściu B dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy czynny w godzinach 8.00-15.00. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu, prosimy o umieszczanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego. Mając na względzie m.in. ograniczenia kadrowe, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonów:

1. Sekretariat, Dyrektor – 71 314-01-74  (fax: 71 314-01-48)

2. Zespół ds. Pieczy Zastępczej – 71 314-01-74 wew. 28

3. Zespół Interwencji Kryzysowej – 71 314-01-74 wew. 29

4. Zespół ds. Świadczeń – 71 314-01-74 wew. 24

5. Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych – 71 314-01-74 wew. 27

6. Psycholog, pedagog– 71 314-01-74 wew. 30

7. Zespół Finansowo-Księgowy – 71 314-01-74 wew. 23

8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 71 314-01-74 wew. 22

 *******

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej: kliknij tutaj

*******

KOMUNIKAT: Informujemy, że Starosta Oleśnicki zapewnia realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby zamieszkującej na terenie Powiatu Oleśnickiego, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

Informujemy o zmianie typu DPS w Ostrowinie, który obecnie jest domem "dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie". Pełna informacja na ten temat - KLIKNIJ TU.