Program "Rodzina 500+" dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Informacja o Programie

Wniosek do pobrania

DOBROĆ W CODZIENNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuje o kolejnej edycji przyznawania wyróżnień "Dobroć w codzienności" w roku 2020. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", Działalność na rzecz dziecka i rodziny", "Działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego" oraz „Całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 10 lat”. Zasady składania wniosków oraz ich rozpatrywania są określone poniżej: