Informacja dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób usamodzielnianych - zmiana zasad naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 (dz. U. z 2021 poz. 1092) zmieniły się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaci przyznane świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Rodzice zastępczy, prowadzący rodzinne domu dziecka, osoby usamodzielniane oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych wnioski mogą składać w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku tylko drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Złożenie wniosku w miesiącu lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2021 roku. Natomiast wypłata świadczenia dla osób które złożą wnioski w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł bez względu na dochód rodziny.

Link do rozporządzenia.